IMG_1475Dołącz do kadry GRUPY WODNEJ.

Lubisz pracę z dziećmi i młodzieżą?
Posiadasz uprawnienia Wychowawcy Kolonijnego lub inne uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą?
Posiadasz uprawnienia związane ze sportami wodnymi, strzelectwem sportowym, ratownictwem,  wspinaczką? Pasjonujesz się tymi sportami?
Chcesz nadal podnosić kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności?
Potrafisz rozwiązywać, a nie generować problemy, masz otwartą głowę i chęć do działania?
Chcesz pracować w fajnym miejscu, w zgranym zespole, na dobrym sprzęcie i za dobre pieniądze?
W trakcie pobytu i pracy na Akademii Sportów Wodnych będziesz absolutnym abstynentem?

Dołącz do kadry GRUPY WODNEJ!
Wyślij swoje cv na adres biuro@grupawodna.pl 

Zapraszam Cię na:

Spotkanie – Szkolenie Instruktorów – Wychowawców i Kandydatów na Instruktorów – Wychowawców GRUPY WODNEJ.
Termin : zapytaj
Miejsce : zapytaj
Wyposażenie obowiązkowe : śpiwór, strój kąpielowy, ręcznik i dobry humor :)

Wachlarz tematów omawianych w czasie szkolenia instruktorskiego:

System organizacji Akademii Sportów Wodnych
Psychologiczne i pedagogiczne podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą
Rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy z dziećmi i młodzieżą
Komunikacja w zespole i z rodzicami uczestników Akademii
Postawa i wizerunek  Instruktora Grupy Wodnej
Metodyka prowadzenia zajęć sportowych
Szkolenie z Pierwszej Pomocy BLS ( Basic Life Support)
Szkolenie z prowadzenia zajęć strzelectwa z broni pneumatycznej (dobrowolne), zakończone certyfikatem (koszt 50 PLN)
Fotografia Cyfrowa – kadr, kompozycja, obsługa aparatów, dokumentacja zajęciowa

Dodatkowo:
Kwaterka siłami całego zespołu
Impreza Integracyjna Kadry

Przed przyjazdem koniecznie:
Potwierdź, wysyłając maila, swój udział na szkoleniu
Zapoznaj się z GRUPĄ WODNĄ na ( www.grupawodna.pl ), z naszym programem i terminami Akademii Sportów Wodnych, a także z filozofią oraz metodami nauczania.

Udział w Szkoleniu jest nieodpłatny (koszty noclegu i wyżywienia pokrywa GRUPA WODNA).
Dojazd do Władysławowa i powrót na własny koszt.

Ścieżki rozwoju w Grupie Wodnej podczas letniej Akademii Sportów Wodnych:

1.Młodszy Instruktor Grupy Wodnej – wolontariusz nabywający w trakcie pracy na koloniach i obozach niezbędne doświadczenie oraz szlifujący swoje umiejętności.
Młodszy instruktor bierze udział w wewnętrznych szkoleniach instruktorskich Grupy Wodnej.

Kto może aplikować na stanowisko Młodszego Instruktora?

a) Wyróżniający się nasi koloniści i obozowicze, którzy minimum 3 razy uczestniczyli w Akademii, ukończyli 17 lat i posiadają 2 z 4 uprawnień: Ratownictwo Wodne, Żeglarskie, Motorowodne, Płetwonurkowe.

b) Osoby, które ukończyły 19 lat, zdały egzamin maturalny, posiadają uprawnienia wychowawcy kolonijnego oraz umiejętności sportów programowych Akademii.

Aplikacje rozpatrujemy autorytarnie i zastrzegamy sobie prawo nieprzyjęcia na staż, pomimo spełnienia wymogów formalnych. Pobierz aplikację na Młodszego Instruktora Grupy Wodnej – wolontariusza – kliknij.

2. Instruktor Grupy Wodnej prowadzi zajęcia szkoleniowe różnych dyscyplin sportowych, pełni zadania wychowawcy, posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego, instruktora rekreacji ruchowej lub sportu część ogólną oraz część specjalistyczną sportów programowych Akademii, jest wzorem dla Młodszych Instruktorów. Bierze czynny udział w wewnętrznych szkoleniach  instruktorskich Grupy Wodnej.

3. Instruktor – Mentor Grupy Wodnej oprócz prowadzenia zajęć typowo szkoleniowych dla uczestników Akademii, jest opiekunem Młodszego Instruktora. Posiada minimum 3 letnie doświadczenie instruktorskie w Grupie Wodnej, uprawnienia pedagogiczne minimum licencjackie, uprawnienia ratownika wodnego, żeglarskie i motorowodne, uprawnienia kierownika placówek wypoczynku. Prowadzi wykłady lub warsztaty podczas wewnętrznych szkoleń  instruktorskich Grupy Wodnej.

Pozdrawiam i zapraszam do współpracy,
Marcin Trudnowski

ps. Tę informację można przesłać dalej..;-)

Dodaj komentarz