Dołącz do kadry GRUPY WODNEJ

 • Lubisz pracę z dziećmi i młodzieżą?
 • Posiadasz uprawnienia Wychowawcy Kolonijnego lub inne uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą?
 • Posiadasz uprawnienia związane ze sportami wodnymi, strzelectwem sportowym, ratownictwem,  wspinaczką?
 • Pasjonujesz się tymi sportami?
 • Chcesz nadal podnosić kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności?
 • Potrafisz rozwiązywać, a nie generować problemy, masz otwartą głowę i chęć do działania?
 • Chcesz pracować w fajnym miejscu, w zgranym zespole, na dobrym sprzęcie i za dobre pieniądze?
 • W trakcie pobytu i pracy na Akademii Sportów Wodnych będziesz absolutnym abstynentem?

Wyślij swoje CV na adres biuro@grupawodna.pl

Spotkanie – Szkolenie Instruktorów – Wychowawców i Kandydatów na Instruktorów – Wychowawców GRUPY WODNEJ.

Termin – zapytaj
Miejsce – zapytaj
Wyposażenie obowiązkowe – śpiwór, strój kąpielowy, ręcznik i dobry humor :)

Wachlarz tematów omawianych w czasie szkolenia instruktorskiego:

 • System organizacji Akademii Sportów Wodnych
 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Komunikacja w zespole i z rodzicami uczestników Akademii
 • Postawa i wizerunek  Instruktora Grupy Wodnej
 • Metodyka prowadzenia zajęć sportowych
 • Szkolenie z Pierwszej Pomocy BLS ( Basic Life Support)
 • Szkolenie z prowadzenia zajęć strzelectwa z broni pneumatycznej (dobrowolne), zakończone certyfikatem (koszt 50 PLN)
 • Fotografia Cyfrowa – kadr, kompozycja, obsługa aparatów, dokumentacja zajęciowa

Dodatkowo

Kwaterka siłami całego zespołu
Impreza Integracyjna Kadry

Przed przyjazdem koniecznie:
Potwierdź, wysyłając maila, swój udział na szkoleniu
Zapoznaj się z GRUPĄ WODNĄ na ( www.grupawodna.pl ), z naszym programemterminami Akademii Sportów Wodnych, a także z filozofią.

Udział w Szkoleniu jest nieodpłatny (koszty noclegu i wyżywienia pokrywa GRUPA WODNA).
Dojazd do Władysławowa i powrót na własny koszt.

Ścieżki rozwoju w Grupie Wodnej podczas letniej Akademii Sportów Wodnych

wind

Młodszy Instruktor Grupy Wodnej

Wolontariusz nabywający w trakcie pracy na koloniach i obozach niezbędne doświadczenie oraz szlifujący swoje umiejętności.
Młodszy instruktor bierze udział w wewnętrznych szkoleniach instruktorskich Grupy Wodnej.

Kto może aplikować na stanowisko Młodszego Instruktora?

a) Wyróżniający się nasi koloniści i obozowicze, którzy minimum 3 razy uczestniczyli w Akademii, ukończyli 17 lat i posiadają 2 z 4 uprawnień: Ratownictwo Wodne, Żeglarskie, Motorowodne, Płetwonurkowe.

b) Osoby, które ukończyły 19 lat, zdały egzamin maturalny, posiadają uprawnienia wychowawcy kolonijnego oraz umiejętności sportów programowych Akademii.

Aplikacje rozpatrujemy autorytarnie i zastrzegamy sobie prawo nieprzyjęcia na staż, pomimo spełnienia wymogów formalnych. 

Instruktor Grupy Wodnej

prowadzi zajęcia szkoleniowe różnych dyscyplin sportowych, pełni zadania wychowawcy, posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego, instruktora rekreacji ruchowej lub sportu część ogólną oraz część specjalistyczną sportów programowych Akademii, jest wzorem dla Młodszych Instruktorów. Bierze czynny udział w wewnętrznych szkoleniach  instruktorskich Grupy Wodnej.

Instruktor – Mentor Grupy Wodnej

Oprócz prowadzenia zajęć typowo szkoleniowych dla uczestników Akademii, jest opiekunem Młodszego Instruktora. Posiada minimum 3-letnie doświadczenie instruktorskie w Grupie Wodnej, uprawnienia pedagogiczne minimum licencjackie, uprawnienia ratownika wodnego, żeglarskie i motorowodne, uprawnienia kierownika placówek wypoczynku. Prowadzi wykłady lub warsztaty podczas wewnętrznych szkoleń  instruktorskich Grupy Wodnej.

Dodaj komentarz