Zapraszamy dzieci i młodzież do całorocznej Szkółki Żeglarskiej Grupy Wodnej na naszej Przystani na elbląskiej Starówce – Wyspa Spichrzów.  Zajęcia organizujemy w tygodniu i w weekendy na różnym poziomie zaawansowania.

Program

Podstawy żeglarstwa, zajęcia na łodziach typu OptimistOmegaDezeta. Podczas zajęć pojawią się: teoria żeglowania, prawo drogi, locja, roboty bosmańskie i budowa jachtów, nawigacja, meteorologia. Dla urozmaicenia zajęć bierzemy pod uwagę zajęcia na naszych łodziach motorowych, kajakach i rowerach wodnych. Zajęcia teoretyczne na Houseboacie Grupy Wodnej.

Organizacja zajęć szkoleniowych

ajęcia 2-godzinne.
4 poziomy zaawansowania:
– 7-8 lat – początkujący* 
– 9 lat + – początkujący*
– 7-8 lat – średniozaawansowani** 
– 9 lat + – średniozaawansowani** 

E – osoby dorosłe

* pierwszy raz na wodzie
** minimum po jednym sezonie lub zimowisku 

Grupy 10-osobowe

Uwaga – istnieje możliwość zapisania ucznia na zajęcia zarówno w weekendy, jak i w tygodniu.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kadra

Marcin Trudnowski instruktor

Cena

wkrótce

Rabaty

  • – 10 zł dla aktualnych uczniów Szkoły Pływania Grupy Wodnej 
  • – 10 zł dla uczestników akcji letniej Grupy Wodnej 2021 (kolonie i obozy) i akcji zimowej 2021
  • – 10 zł dla uczestników Szkółki Żeglarskiej z ubiegłego roku.
  • Rabaty łączą się.

Zapisy

Zapisz teraz: wyślij mejla na biuro@grupawodna.pl z takimi informacjami:
– Tytuł mejla: Zapisy do szkółki żeglarskiej imię i nazwisko dziecka.
– Treść mejla: Proszę o zapisanie mojego dziecka imię i nazwisko, wiek, do Szkółki żeglarskiej Grupy Wodnej
do grupy A/B/C/D*.
Akceptuję cennik i regulamin szkolenia (proszę zapoznać dziecko z regulaminem). Podpis rodzica.

* proszę wybrać właściwa grupę

Regulamin uczestnictwa

1) Organizator Szkolenia Żeglarskiego – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych Grupa Wodna (w skrócie Grupa Wodna).
2) Terminy zajęć zgodnie z kalendarzem.
3) Grupa Wodna zapewnia: sprzęt szkoleniowy, sprzęt asekuracyjny, kadrę szkoleniową i zabezpieczenie na wodzie, dostęp do infrastruktury Przystani (WC, sala szkoleniowa, bezpieczne miejsce na prywatne rzeczy, materiały dydaktyczne).
4) Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń kadry szkolenia i ratowników wodnych. Niestosowanie się do poleceń i wytycznych skutkuje natychmiastowym odsunięciem od zajęć a w konsekwencji wydaleniem ze szkolenia bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za uczestnictwo.
5) Uczestnik ma bezwzględny obowiązek przebywania na wodzie, pomostach tymczasowych, w  bezpośredniej strefie nadbrzeżnej w kamizelce asekuracyjnej/ratunkowej.
6) Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat. Opłata za całe szkolenie pobierana jest przy zapisach.
7) Nieobecność może być odrobiona na zajęciach w równoległej grupie pod warunkiem uzyskania zgody kierownika szkolenia oraz biura.
8) Miejsce przywozu i odbioru uczestników: Przystań Grupa Wodna przy Houseboacie. Uprzejmie prosimy rodziców o niewchodzenie na teren szkolenia. Przekazanie/odbiór uczestnika następuje tylko po odznaczeniu na liście obecności przy Houseboacie.