Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach Szkółki Żeglarskiej Grupy Wodnej na naszej Przystani na elbląskiej Starówce – Wyspa Spichrzów.  Zajęcia organizujemy w soboty.

Program

Podstawy żeglarstwa, zajęcia na łodziach typu OptimistOmegaDezeta. Podczas zajęć pojawią się: teoria żeglowania, prawo drogi, locja, roboty bosmańskie i budowa jachtów, nawigacja, meteorologia. Dla urozmaicenia zajęć bierzemy pod uwagę zajęcia na naszych łodziach motorowych, kajakach i rowerach wodnych. Zajęcia teoretyczne na Houseboacie Grupy Wodnej.

Organizacja zajęć szkoleniowych

  • Zajęcia 2-godzinne.
  • Spotkania w soboty o 11.30
  • Grupy 10-osobowe

Kadra

Jan Olszewski instruktor

Składka miesięczna

120 zł dziecko

Zapisy

Zapisz teraz: wyślij mejla na biuro@grupawodna.pl z takimi informacjami:
– Tytuł mejla: Zapisy do szkółki żeglarskiej imię i nazwisko dziecka.
– Treść mejla: Proszę o zapisanie mojego dziecka imię i nazwisko, wiek, do Szkółki żeglarskiej Grupy Wodnej.
Akceptuję cennik i regulamin szkolenia (proszę zapoznać dziecko z regulaminem). Podpis rodzica.

Regulamin uczestnictwa

1) Organizator Szkolenia Żeglarskiego – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych Grupa Wodna (w skrócie Grupa Wodna).
2) Terminy zajęć zgodnie z kalendarzem.
3) Grupa Wodna zapewnia: sprzęt szkoleniowy, sprzęt asekuracyjny, kadrę szkoleniową i zabezpieczenie na wodzie, dostęp do infrastruktury Przystani (WC, sala szkoleniowa, bezpieczne miejsce na prywatne rzeczy, materiały dydaktyczne).
4) Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń kadry szkolenia i ratowników wodnych. Niestosowanie się do poleceń i wytycznych skutkuje natychmiastowym odsunięciem od zajęć a w konsekwencji wydaleniem ze szkolenia bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za uczestnictwo.
5) Uczestnik ma bezwzględny obowiązek przebywania na wodzie, pomostach tymczasowych, w  bezpośredniej strefie nadbrzeżnej w kamizelce asekuracyjnej/ratunkowej.
6) Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat. Opłata za całe szkolenie pobierana jest przy zapisach.
7) Nieobecność może być odrobiona na zajęciach w równoległej grupie pod warunkiem uzyskania zgody kierownika szkolenia oraz biura.
8) Miejsce przywozu i odbioru uczestników: Przystań Grupa Wodna przy Houseboacie. Uprzejmie prosimy rodziców o niewchodzenie na teren szkolenia. Przekazanie/odbiór uczestnika następuje tylko po odznaczeniu na liście obecności przy Houseboacie.