Szkółka Żeglarska Grupy Wodnej zaprasza miłośników żeglarstwa do niezapomnianej przygody. Zajęcia adresujemy do dzieci i młodzieży.

Program Szkółki Żeglarskiej

W programie Szkółki Żeglarskiej znajdą się podstawy żeglarstwa,  zajęcia praktyczne na łodziach typu OptimistOmegaDezeta.
Podczas zajęć instruktorzy skupią się na teorii żeglowania, prawie drogi, locji, budowie jachtów, nawigacji, meteorologii. Będą też roboty bosmańskie, bo bez nich ani rusz na łódce. 
Nie samymi treningami żyjemy – dodaje Marcin Trudnowski. Zależy nam, by nasi uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach Szkółki, dlatego przewidziałem też zajęcia na naszych motorówkach, kajakach i rowerach wodnych. Zajęcia teoretyczno-praktyczne będą prowadzone na – doskonale już znanym elblążanom, Houseboacie Grupy Wodnej na rzece Elbląg. 

Rezerwacje

Pierwsza zajęcia odbędą się w sobotę, 4 maja 2024, natomiast zapraszamy wszystkich chętnych – nie zamykamy grup.
Osoby zainteresowane uczestnictwem dziecka w zajęciach Szkółki Żeglarskiej prosimy o mejla pod adres biuro@grupawodna.pl zatytułowanego: Szkółka Żeglarska.
Prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, jego wiek, informację, czy uczestniczylo w poprzednich edycjach Szkółki lub półkoloniach czy zimowisku oraz prosimy podać swój numer telefonu. Ze wszystkimi z Państwem skontaktujemy się.

Składka miesięczna 120 zł

Wszelkie szczegóły, w tym regulaminKLIKNIJ

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach Szkółki Żeglarskiej Grupy Wodnej na naszej Przystani na elbląskiej Starówce – Wyspa Spichrzów.  Zajęcia organizujemy w soboty.

Program

Podstawy żeglarstwa, zajęcia na łodziach typu OptimistOmegaDezeta. Podczas zajęć pojawią się: teoria żeglowania, prawo drogi, locja, roboty bosmańskie i budowa jachtów, nawigacja, meteorologia. Dla urozmaicenia zajęć bierzemy pod uwagę zajęcia na naszych łodziach motorowych, kajakach i rowerach wodnych. Zajęcia teoretyczne na Houseboacie Grupy Wodnej.

Organizacja zajęć szkoleniowych

  • Zajęcia 2-godzinne.
  • Spotkania w soboty o 11.30
  • Grupy 10-osobowe

Kadra

Jan Olszewski instruktor

Składka miesięczna

120 zł dziecko

Zapisy

Zapisz teraz: wyślij mejla na biuro@grupawodna.pl z takimi informacjami:
– Tytuł mejla: Zapisy do szkółki żeglarskiej imię i nazwisko dziecka.
– Treść mejla: Proszę o zapisanie mojego dziecka imię i nazwisko, wiek, do Szkółki żeglarskiej Grupy Wodnej.
Akceptuję cennik i regulamin szkolenia (proszę zapoznać dziecko z regulaminem). Podpis rodzica.

Regulamin uczestnictwa

1) Organizator Szkolenia Żeglarskiego – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych Grupa Wodna (w skrócie Grupa Wodna).
2) Terminy zajęć zgodnie z kalendarzem.
3) Grupa Wodna zapewnia: sprzęt szkoleniowy, sprzęt asekuracyjny, kadrę szkoleniową i zabezpieczenie na wodzie, dostęp do infrastruktury Przystani (WC, sala szkoleniowa, bezpieczne miejsce na prywatne rzeczy, materiały dydaktyczne).
4) Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń kadry szkolenia i ratowników wodnych. Niestosowanie się do poleceń i wytycznych skutkuje natychmiastowym odsunięciem od zajęć a w konsekwencji wydaleniem ze szkolenia bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za uczestnictwo.
5) Uczestnik ma bezwzględny obowiązek przebywania na wodzie, pomostach tymczasowych, w  bezpośredniej strefie nadbrzeżnej w kamizelce asekuracyjnej/ratunkowej.
6) Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat. Opłata za całe szkolenie pobierana jest przy zapisach.
7) Nieobecność może być odrobiona na zajęciach w równoległej grupie pod warunkiem uzyskania zgody kierownika szkolenia oraz biura.
8) Miejsce przywozu i odbioru uczestników: Przystań Grupa Wodna przy Houseboacie. Uprzejmie prosimy rodziców o niewchodzenie na teren szkolenia. Przekazanie/odbiór uczestnika następuje tylko po odznaczeniu na liście obecności przy Houseboacie.