Turystyka wodna, edukacja ekologiczna, edukacja wodna, rozwój sportów wodnych – to główne tematy międzynarodowego programu SB SeaMan, prowadzonego w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Projekt rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 31 lipca 2023 roku. Uczestniczyć w nim będzie czterech partnerów z Polski, Szwecji i Litwy, wśród nich Grupa Wodna. Ideą jest odbudowa i rozwój tradycji morskich regionów bałtyckich.

PROJEKT W PIGUŁCE

Zasięg projektu: Obszar Południowego Bałtyku
Rola STG ERB: Partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania 85%
Budżet projektu: 40.000 EUR
Budżet STG ERB: 10.750 EUR
Konsorcjum projektowe: 3 partnerów z Polski, 1 partner z Litwy, 1 partner ze Szwecji

PARTNERZY

Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych “Grupa” Marcin Trudnowski,

Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z o.o.,

– Sport club for Klaipeda city kids and Olympic sailing “Zalgiris” ,

Kristianstad Municipality, Naturum Vattenriket visitor center.

GŁÓWNE CELE

Głównymi celami projektu są:

 • edukacja ekologiczna
  Skupimy się na ochronie środowiska naturalnego, budowaniu świadomości w kontekście negatywnych skutków zmian klimatycznych, promowaniu nowoczesnych portów i przystani, które wykorzystują energię odnawialną.
 • edukacja wodna
  Naszym celem będzie promowanie bezpieczeństwa na wodzie, edukowanie turystów korzystających z ofert branż żeglarskiej i morskiej. 
 • rozwój sportów wodnych
  Zajmiemy się promocją sportów wodnych a także organizacją imprez sportowych na szerszą skalę. Regaty, obozy żeglarskie, szkoły pływania, szkolenia żeglarskie windsurfing, kitesurfing, nauka nurkowania czy łyżwiarstwo mogą być  interesującą ofertą dla wszystkich. 
 • promocja transportu wodnego na małą skalę
  Zanalizujemy i zbadamy potrzeby użytkowników; stworzymy wspólną ofertę oraz mapy możliwości wykorzystania lokalnych i bałtyckich zasobów.

OBECNE PROBLEMY

Wszyscy partnerzy, zarówno po stronie polskiej, jak i szwedzkiej czy litewskiej dostrzegli podobne problemy z brakiem wykorzystania lub niewystarczającego wykorzystania zasobów wodnych – lokalnych i bałtyckich. Przede wszystkim dostrzegli brak zrównoważonej edukacji wodnej i ekologicznej, brak dokładnych analiz, które pozwoliłyby na budowanie atrakcyjnej oferty turystycznej czy zróżnicowany standard marin. A wszystko to doprowadziło do wniosku, że brakuje spójnej strategii promocji i rozwoju oraz ochrony lokalnych tradycji morskich i żeglarskich, oraz wspólnych działań na rzecz edukacji i informacji.
To przekłada się na bardzo niski poziom wiedzy wśród mieszkańców poszczególnych regionów i na niskie zainteresowanie sportami wodnymi i żeglugą.
W ramach projektu SeaMan wszyscy pracować będą nad wyrównaniem tych braków, nad edukacją i informacją. 

Spotkania partnerów SeaMAn

W ramach projektu SeaMan regularnie spotykamy się z naszymi partnerami z Polski, Litwy i Szwecji, zarówno na meetingach on-line, jak i na wizytach studyjnych.
Czytaj więcej

Wizyta w Szwecji

Pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu SeaMan odbyła się w Szwecji w Naturum Kristianstad.
Pojechaliśmy na dwa dni – 19-20 kwietnia 2023.

Czytaj więcej

Wizyta studyjna w Elblągu

Szwedzi oraz Litwini gościli w Elblągu ze studyjną wizytą w ramach projektu SeaMan. 

Czytaj więcej