W ramach projektu SeaMan regularnie spotykamy się z naszymi partnerami z Polski, Litwy i Szwecji, zarówno na meetingach on-line, jak i na wizytach studyjnych.

17 lipca 2023

Nasze ostatnie spotkanie przed aplikacją do dużego projektu. Podsumowaliśmy działania oraz wizytę studyjną w Elblągu. Przedyskutowaliśmy postępy w przygotowaniu wniosku do dokumentu koncepcyjnego, przyszłe działania oraz sposoby raportowania. Naszym celem są działania przynoszące długotrwałe efekty. Myślimy więc o tym, co będzie po zakończeniu projektu. Naszym głównym celem jest  promowanie umiejętności korzystania z wody, wiedza o ekosystemachwpływających na turystykę i środowisko.

28-29 czerwca 2023

Wizyta studyjna w Elblągu. Więcej o niej pisaliśmy TUTAJ

15 czerwca 2023

Spotkanie robocze, w którym uczestniczyliśmy z naszymi polskimi partnerami. Rozmawialiśmy na temat przyszłych aplikacji w ramach regularnych programów. Zależy nam na tym, by zadania pomiędzy nami wszystkimi podzielone zostały logicznie i sprawiedliwie. 
Pierwsza aplikacja to rzowiązania infrastrukturalne, druga dotyczyć będzie 
edukacji i sieciowania.

9 czerwca 2023

Spotkanie upłynęło pod hasłem najbliższej wizyty studyjnej w Elblagu. Ustaliliśmy jej plan. Pracowaliśmy następnie nad koncepcją projektu.
Przedyskutowaliśmy również kwestie finansowe naszej umowy partnerskiej. 
Cieszymy się, że znalazł się czas na dyskusję o inspiracjach. Powstało do tej pory wiele rozwiązań, inicjatyw zbieżnych z założeniami SeaMan i z tych dobrych praktyk chcemy korzystać. 

22 maja 2023

Dzisiaj dyskutowaliśmy i ostatecznie poszerzyliśmy listę potencjalnych partnerów dla obu obszarów tematycznych aplikacji. W trakcie ożywionej dyskusji zrodziły się nowe pomysły pomysły na wspólne działania. 
Powoli przygotowujemy się do planowania wizyty studyjnej w naszym mieście i oczywiście na naszej przystani.

4 maja 2023

Dzisiaj podsumowaliśmy ustalenia, które poczyniliśmy w Szwecji podczas wizyty studyjnej. Przedstawiliśmy zakres tematyczny, pomysły na działania, produkty i określiliśmy grupy docelowe naszej aplikacji. Umówiliśmy się również na kolejne spotkania.  

19-20 kwietnia 2023

Wizyta studyjna w Szwecji. Więcej o niej napisaliśmy – TUTAJ