Grupa Wodna dołączyła do inicjatywy WaMa Smart Lab EKONOMIA WODY realizowanej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Czym jest Ekonomia Wody?

EKONOMIA WODY to jedna z inteligentnych specjalizacji naszego województwa. Promuje jego rozwój poprzez te sektory gospodarki, które są oparte na wiedzy i są źródłem przewag konkurencyjnych.
Ideę IS zaproponowała Komisja Europejska w Strategii Europa 2020. 

Specjalizacja EKONOMIA WODY skupia się na wodach powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka oraz różne rodzaje działalności:
– transport wodny,
– sporty wodne,
– produkcja jachtów i łodzi,
– produkcja maszyn związanych z technologiami wodnymi oraz turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego,
– środowisko przyrodnicze i jego ochrona,
– zakwaterowanie i odnowa biologiczna,
– przemysł rolno-spożywczy.

Działania w ramach projektu

  • trzy warsztaty – tematyka dotyczy, m.in. przemysłu 4.0, cyfryzacji, wpływu pandemii COVID-19 na branże związane z IS, dobrych praktyk współpracy (biznesu z nauką oraz IOB oraz B2B), doświadczeń w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych w ramach IS, potrzeb Liderów IS w zakresie wparcia ze strony Samorządu Województwa, źródeł finansowania IS z funduszy strukturalnych,
  • konferencje – analiza przebiegu współpracy w ramach IS,   
  • warsztaty start-upowe, dla osób studiujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Mają za zadanie przygotować ich uczestników do projektowania kreatywnych rozwiązań w branżach IS. Porusząją także kluczową tematykę inkubowania pomysłów biznesowych, wpisujących się w specjalizację EKONOMIA WODY.