Jak wyglądają zajęcia?

Instruktor + jeden, maksymalnie dwóch uczących się w terminie uzgadnianym indywidualnie.

Do kogo skierowana jest ta propozycja?

– bez ograniczeń wiekowych,
– dla chcących uczyć się i doskonalić technikę pływania,
– forma korepetycji dla uczących się w grupach,
– dla tych, którzy chcą dostać się do grupy w trakcie trwania roku szkolnego,
– dla tych, którym nie pasują godziny “grupowe”,
– dla tych, którzy wolą uczyć się w weekendy,
– dla osób szykujących się do egzaminów wstępnych z pływania na studia/kursy.

Jak rozpocząć naukę na zajęciach indywidualnych?

Zgłoszenia telefoniczne pod numerem 55/64 333 44.
Pod tym numerem uzyskają Państwo namiar na instruktora prowadzącego zajęcia – należy zadzwonić do niego i umówić dogodny termin zajęć.

Warunki Uczestnictwa

– zapoznanie się z Warunkami  Uczestnictwa w szkole pływania Grupy Wodnej,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych,
– minimalny pakiet lekcji: 10,
– pakiet minimalny należy wykorzystać najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty przeprowadzenia pierwszej lekcji, w przypadku niezrealizowania pakietu w  wymienionym czasie kwota niewykorzystana przepada,
– jednorazowa, nieodwołana co najmniej dzień wcześniej nieobecność na umówionej lekcji nie ma konsekwencji finansowej. Za każdą następną nieodwołaną co najmniej dzień wcześniej nieobecność potrącane jest 50% ceny lekcji. Poprzez skuteczne odwołanie rozumie się telefoniczne lub bezpośrednie zgłoszenie planowanej nieobecności instruktorowi prowadzącemu co najmniej na dzień przed umówioną lekcją.
– podpisanie Umowy-zgłoszenia na zajęcia indywidualne.

Dodaj komentarz