Sauna na rzece Elbląg to wyjątkowy wypoczynek w rytmie slow – w przepięknym miejscu w samym sercu elbląskiej starówki.

Regulamin korzystania z sauny

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 6. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 8. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 9. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 10. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 11. W saunie należy używać ręcznika w celu uniknięcia kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie przed  wejściem.
 12. W czasie korzystania z sauny należy zachować spokój i ciszę.
 13. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
 14. Schładzanie ciała następuje w specjalnie do tego przystosowanym miejscu w rzece (głębokość miejsca schładzania to 110 cm, wejście tylko po drabince) lub za pomocą wiadra z wodą z rzeki.
 15. Zabrania się kategorycznie wchodzenia do rzeki poza miejscem wyznaczonym do schładzania.
 16. Zabrania się wskakiwania do miejsca schładzania.
 17. Na terenie sauny zabrania się:
  – wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
  – wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  – hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  – dotykania pieca,
  – wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  – wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  – nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  – palenia tytoniu,
  – niszczenia i uszkadzania wyposażenia sauny,
  – przebywania nago, miejsca intymne należy zasłonić ręcznikiem.
 18. W saunie można przebywać nago tylko pod warunkiem wynajęcia sauny na wyłączność. Poza obiektem sauny, bez względu na formę wynajęcia obiektu, nie wolno przebywać nago (miejsce publiczne).
 19. Po pobycie w saunie kategorycznie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 20. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
  – bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
  – osobom z chorobami krążenia,
  – osobom chorującym na cukrzycę,
  – osobom nietrzeźwym,
  – kobietom ciężarnym,
  – kobietom w czasie menstruacji.
 21. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu.
 22. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 23. Osoba rezerwująca saunę na wyłączność bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działanie zgodnie z regulaminem wszystkich osób biorących udział w sesji.
 24. Właściciel obiektu  nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.