Przed nami Kolonie Wodne we Władysławowie oraz Szkoleniowy Dochodzeniowy Obóz Sportów Wodnych w Elblągu.

Przedstawiamy dokładne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, do których, jako organizator wypoczynku się dostosujemy.

Jeden rozdział obowiązuje również rodziców, którzy muszą złożyć specjalne oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, zanim uda się z nami na kolonie. Przygotujemy wzór takiego oświadczenia.

NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE:
1. Rodzice składają pisemne oświadczenie, że dziecko w dniu wyjazdu jest zdrowe. Zapewniają dziecku maseczkę ochronną.
2. W przypadku wystąpienia podczas kolonii objawów choroby rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odebrania dziecka – do 12 godzin.
3. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autobusu podczas wyjazdu dziecka oraz nie zaleca się odwiedzania dzieci na koloniach.
4. Organizator zapewnia wypoczynek w pokojach 4-osobowych i grupach do 10 osób.
5. Organizator zapewnia środki higieniczne, dezynfekcję powierzchni dotykowych, sprzętu.
6. Organizator zapewnia dozowniki z płynem dezynfekcyjnym.
7. Organizator zapewnia szybki kontakt z lekarzem.

Załączniki:
– oświadczenie rodziców – pobierz
– regulamin kolonii – pobierz
– regulamin ośrodka – pobierz

SZCZEGÓŁOWE wytyczne GIS, MZ, MEN dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – pobierz