Regaty o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego to wyjątkowe żeglarskie wydarzenie, na które zapraszamy 21 października 2023 do Elbląga.

REGULAMIN

Bardzo prosimy o zapoznanie się Regulaminem Regat o Puchar Marszałka – KLIKNIJ

Harmonogram

Regaty odbędą się w sobotę, 21 października 2023 na rzece Elbląg, na akwenie ograniczonym mostami zwodzonymi, w najpiękniejszym miejscu elbląskiego Starego Miasta.

  • godz: 09:00 do 10:30 – osobiste potwierdzenie (dokumenty tożsamości) udziału załogi w biurze zawodów (pod tarasem Caffee Przystań) 
  • godz: 09:00 do 10:30 – zapoznanie się z jednostkami pływającymi
  • godz: 10:45 do 11:30 – odprawa techniczna
  • godz: 11:45 – start pierwszego wyścigu

Kolejne wyścigi, a tym samym czas trwania regat, uzależnione są od ilości zgłoszonych zespołów. Podobnie godzina uroczystego zakończenia regat wraz z wręczeniem nagród jest uzależniona od ilości zgłoszonych załóg, a także od warunków atmosferycznych.

Jednostki pływające

Uczestnicy regat płynąć będą na łodziach Topaz typu Omega firmy Topper, które zapewnimy, jako organizator. Wyposażone są w foka i grota. 
Inspiracją do regat są zawody Match-racingu.
Obowiązujące zasady: 
– prawy hals ma pierwszeństwo
– zawietrzny ma pierwszeństwo
– łódź w strefie ma pierwszeństwo
– od sygnału ostrzeżenia 3 minuty do startu.

Zespoły

Załogi startują w składzie dwuosobowym, z czego przynajmniej jedna osoba musi być osobą pełnoletnią. Istnieje możliwość zgłoszenia jednej (trzeciej) osoby jako rezerwowej, warunkiem jest zgłoszenie zgodnie z regulaminem.

Nie ma możliwości dokooptowania do załogi kolejnej osoby w trakcie regat.

Udział w regatach jest bezpłatny.
W trakcie zawodów przygotujemy catering w formie grilla. 

Zapisy

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mejlowym biuro@grupawodna.pl

Treść zgłoszenia:

Tytuł mejla: Zgłoszenie do Regat o Puchar Marszałka rzeka Elbląg 21.10.2023

Treść zgłoszenia w mejlu:

Niniejszym zgłaszam do udziału załogę „nazwa załogi” w składzie: 

1) sternik: imię i nazwisko, tel. kontaktowy:

2) załogant: imię i nazwisko, tel kontaktowy:

3) załogant rezerwowy (nieobowiązkowy): imię i nazwisko, tel. kontaktowy

i zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

Klauzula RODO: Przesłanie przeze mnie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem przeze mnie oraz całej załogi zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w publikacjach, prasie, internecie, jak również  w przygotowanych przez Organizatora akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamowych na potrzeby Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 2509).


– Udział w regatach potwierdzimy drogą mejlową.
– Nazwa załogi nie może być obraźliwa, nie może naruszać dóbr osób trzecich.
– Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nagrody

Dla najlepszych drużyn przewidzieliśmy nagrody.

  •  I, II, III miejsca – puchary, 
  • I, II, III, IV miejsca – nagrody rzeczowe.