Grupa Wodna z Nagrodą Prezydenta Elbląga za rok 2020!

30. Koncert Noworoczny

Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, 6 stycznia, podczas uroczystego, 30. Koncertu Noworocznego przyznał swoje doroczne nagrody.

– Głównym kryterium przyznania nagród za rok ubiegły w poszczególnych kategoriach było włączenie się w walkę z pandemią koronawirusa i pomoc najbardziej potrzebującym. To dla mnie zawsze wielki honor – móc podziękować i nagrodzić tych, którym Elbląg leży głęboko na sercu – mówił prezydent.

Wyróżnienie dla Grupy Wodnej

Dla Grupy Wodnej to duże wyróżnienie. 
– W marcu zastanawialiśmy się, czy przerwać naszą inwestycję (Przystań na rzece Elbląg) – mówił podczas Koncertu Noworocznego Marcin Trudnowski. Postanowiliśmy tego nie robić. Efekt był taki, że lato na obozie dochodzeniowo-szkoleniowym spędziło ponad tysiąc dzieci. Dziękuję rodzicom za zaufanie. Rzeka tętniła życiem.

Osiem kategorii

Nagrody przyznane zostały w ośmiu kategoriach. Otrzymały je firmy, które w wyjątkowy sposób działały podczas pandemii.
Przedsiębiorczość i innowacje – Spółka BEST S.A.
Ochrona zdrowia – Szpital Miejski im. Jana Pawła II
Działalność społeczna – Regionalne Centrum Wolontariatu
Kultura i Sztuka – Teresa Wojcinowicz – Prezes ETK
Sport i Turystyka – Grupa Wodna
Działalność oświatowa i naukowa – Romuald Mackojć – dyr. ECAZ
Inne – Barbara Nalińska – dyr. Placówki Oświatowo-Wychowawczej nr 4
Nagroda honorowa – Fundacja Elbląg

Serdecznie gratulujemy!