Koloniści Grupy Wodnej dbają o Zatokę Pucką

Północno wschodnie wiatry spychają śmieci z całej zatoki w stronę Rezerwatu Słone Łąki. Taka sytuacja ma miejsce co roku. Koloniści Grupy Wodnej, pod opieką instruktorów, podczas wypraw kajakowych zbierają nieczystości. Dzięki temu nasza okolica jest czysta i schludna.  EkoAkcje to program stworzony przez Grupę Wodną mający na celu propagowanie zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Akcja w całości jest finansowana i organizowana przez Grupę Wodną. Niezawodna Grupa Wodna

Kajakowy EkoPatrol Grupy Wodnej kolejny raz sprząta Rezerwat Słone Łąki

Kolejny kajakowy EkoPatrol Grupy Wodnej czyści Rezerwat Słone Łąki w okolicach Władysławowa. To już czwarta akcja tego lata – każdy turnus Kolonii Wodnych ma swój wkład w dbanie o czystość Rezerwatu Słone Łąki w pobliżu Władysławowa. „Puszki, butelki, plastyk – to główne znaleziska – mówią z przejęciem koloniści 4 turnusu kolonii Grupy Wodnej”. Mamy worki na śmieci, gumowe rękawice i… chęci!. Mamy taką zasadę:…