Rozwijamy się! Coroczne szkolenie instruktorów Grupy Wodnej.

Coroczne szkolenie Instruktorów i kandydatów na Instruktorów Grupy Wodnej (19-22.06.2014) to  bardzo intensywny okres. To czas przygotowań do przyjęcia kolonistów (budujemy obóz), praca nad naszymi wyśrubowanymi standardami dotyczącymi pracy z dziećmi i organizacji zajec oraz, oczywiście, tworzenie zgranego zespołu. Kontynuujemy współpracę z wybitnym coachem – Magdą Prech (Epsylon), dzięki której takie pojęcia jak: proces grupowy, proaktywność, empatia, pozytywne wzmocnienie, informacja zwrotna, czy metodyka prowadzenia zajęć…