Elbląski Program Edukacji Morskiej to szerokie szkolenie dla nauczycieli. Zdobędą w jego trakcie odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zajęć z edukacji wodnej ze swoimi uczniami.

Pomysłodawcy projektu

Projekt realizują wspólnie:
– Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
– Departament Edukacji Urzędu Miejskiego
– Zespół Szkół i Placówek Sportowych. 
Zajęcia odbywać się będą na Przystani Grupy Wodnej.

Szczegóły

🌊 W projekcie mogą wziąć udział szkoły, które zarejestrują się poprzez formularz dostępny tutaj ⬇
🌊 Projekt jest połączeniem promocji aktywnego spędzania czasu i dbałości o zdrowie z rozwijaniem zainteresowania sprawami morskimi, lokalną tożsamością, tradycjami hanzeatyckimi miasta i kulturą regionu.
🌊 Udział szkół i nauczycieli w szkoleniu jest bezpłatny.
🌊 Nauczyciele biorący w nim udział nie tylko zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejetności, które pomogą im prowadzić zajęcia sportów wodnych, ale też uzyskają potrzebne do tego uprawnienia, patenty i zaświadczenia.
🌊 Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 listopada 2022 r., o godz. 14.00, na naszej przystani przy ul. Wybrzeże Gdańskie 12