Program Edukacji Wodnej

Elbląski Program Edukacji Morskiej to szerokie szkolenie dla nauczycieli. Zdobędą w jego trakcie odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zajęć z edukacji wodnej ze swoimi uczniami. Pomysłodawcy projektu Projekt realizują wspólnie: – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu- Departament Edukacji Urzędu Miejskiego- Zespół Szkół i Placówek Sportowych. Zajęcia odbywać się będą na Przystani Grupy Wodnej. Szczegóły W projekcie mogą wziąć udział szkoły, które zarejestrują się poprzez formularz…