Zapraszamy do wzięcia udziału w profesjonalnym warsztacie Design Thinking – jak znaleźć przełomowy pomysł i odróżnić się od konkurencji.

Co to jest?
   

Design Thinking to metodologia pracy projektowej, której celem jest innowacyjne rozwiązywanie realnych problemów społecznych i biznesowych. Doświadczymy w pełni procesu Design Thinking, przechodząc przez wszystkie etapy metody: empatię, syntezę, generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie. Poznamy wiele narzędzi dla każdego z tych etapów, a ponadto dowiemy się jak wdrażać powstałe rozwiązania w życie.   
Więcej o metodzie: kliknij

Dlaczego teraz?
 

Cały czas usprawniamy procesy tak, aby nasza Grupa Wodna była efektywna, efektowna i przede wszystkim możliwie jak najbardziej kompleksowo odpowiadała na potrzeby klientów. Przed nami wielkie wyzwanie – zbudowanie i uruchomienie Bazy Sportów WodnychElblągu. (Projekt jest znacznie szerszy, o czym na końcu artykułu). Jest to realizacja naszych marzeń, ale chcemy, aby to nasi klienci byli w centrum tego projektu. Chcemy wypracować rozwiązania, które będą opierały się na ich potrzebach i wartościach.
Więcej o projekcie: kliknij

Design Thinking – to idealna metoda dla tak złożonych wyzwań!
Organizujemy zatem warsztat, w którym pracować będziemy nad realnym wyzwaniem (powstająca baza), jednocześnie dając Wam możliwość poznania metody, narzędzi, procesu i unikalnego sposobu myślenia na profesjonalnym poziomie.

Kto może wziąć udział?

Liczy się różnorodność – tak więc zapraszamy osoby w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami życiowymi, w różnych zawodach. Czyli Warsztat jest dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji, wszystkich tych, którzy chcą rozwiązywać problemy biznesowe i społeczne z wykorzystaniem narzędzi kreatywnych w swojej pracy.
Mamy tylko 15 miejsc, będziemy pracować w trzech pięcioosobowych grupach.
 
Informacje organizacyjne. 
Termin 27 grudnia (g. 11:00 – 17:00) – 28 grudnia (g. 9:00 – 15:00) 
Koszt szkolenia dla uczestnika – 45 zł, płatne przy zgłoszeniu.
Pozostałe koszty pokrywa Grupa Wodna: prowadzenie szkolenia przez certyfikowanego moderatora metody Design Thinking, materiały szkoleniowe i rekwizyty, certyfikat ukończenia szkolenia, catering i przerwy kawowe, salę szkoleniową.
Zgłoszenia: biuro@grupawodna.pl, 603 717 234

Zapraszamy! 
Niezawodna Grupa Wodna

O projekcie Budowy Bazy Sportów Wodnych:

Konsorcjum trzech podmiotów:  „TORFEX” (lider konsorcjum), Jarzębinowy Ogród oraz Grupa Wodna Marcina Trudnowskiego realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.        

Celem projektu jest  wprowadzenie rynek innowacyjnej, markowej oferty turystycznej „W krainie ślimaka”, poprzez inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu. Geneza projektu jest związana z możliwością wszechstronnego wykorzystania (m.in. gastronomia, kosmetologia) potencjału ślimaka jadalnego (Helix Aspersa) w połączeniu z innymi atrakcjami i produktami turystycznymi wyróżniającymi nasz region w skali Polski i Europy.

Projekt w praktyce:
W trzech różnych lokalizacjach, trzy różne firmy zajmujące się różnymi branżami postanowiły połączyć siły, stworzyć model wspólnego sieciowego produktu turystycznego i pozyskać na jego (projektu) realizację fundusze unijne.
Część projektu, za który odpowiedzialny jest Marcin Trudnowski to równocześnie marzenie, które towarzyszy mu od początku istnienia Grupy Wodnej a nawet i znacznie wcześniej:
Powstanie z prawdziwego zdarzenia, profesjonalnej, nowoczesnej wypożyczalni sprzętu pływającego w sercu Elbląga w połączeniu z sprawnie działającą, skuteczną, przyjazną i efektywną szkółką żeglarską i do tego z biurem – sercem, centrum projektu w Domu Na Wodzie (houseboacie) lub jak to fachowo obecnie nazywa się Float House.

Oto robocza strona konsorcjum: http://krainaslimaka.pl