Rafa koralowa, czyli jak motywujemy uczniów…

Każdy uczeń jest dla nas ważny. Rozwój każdego jest priorytetem. To dlatego instruktorzy uważnie, podczas każdego treningu obserwują swoich podopiecznych, analizują ich postępy, robią notatki. Wiedzą, kiedy dziecko kwalifikuje się, by awansować do wyższej grupy, bo tam będzie robiło postępy. Wiedzą też doskonale, kiedy należy przypisać grupę niższą, bo tylko wtedy postępy będą, gdy uczeń ćwiczyć będzie wśród dzieci o podobnych umiejętnościach i gdzie…