szkolenie instruktorów Grupy Wodnej
Coroczne szkolenie Instruktorów i kandydatów na Instruktorów Grupy Wodnej (19-22.06.2014) to  bardzo intensywny okres. To czas przygotowań do przyjęcia kolonistów (budujemy obóz), praca nad naszymi wyśrubowanymi standardami dotyczącymi pracy z dziećmi i organizacji zajec oraz, oczywiście, tworzenie zgranego zespołu.
Kontynuujemy współpracę z wybitnym coachem – Magdą Prech (Epsylon), dzięki której takie pojęcia jak: proces grupowy, proaktywność, empatia, pozytywne wzmocnienie, informacja zwrotna, czy metodyka prowadzenia zajęć stają się dla nas jasne i czytelne.
Praca z Magdą, oprócz zdobywania praktycznej wiedzy, jest też, a może przede wszystkim, przyjemnością i doskonałą przygodą! Dziękujemy pięknie za ciepłe słowa, cierpliwość i zrozumienie.
Meldujemy, że Akademia Sportów Wodnych jest już gotowa na przyjęcie tegorocznych kolonistów!
Niezawodna Grupa Wodna.