Szkółka żeglarska

szkoła żeglarstwa w Elblągu Grupa Wodna
Zapraszamy dzieci i młodzież do Szkółki Żeglarskiej Grupy Wodnej na naszej Przystani na elbląskiej Starówce – Wyspa Spichrzów.

Uwaga! Jest jeszcze możliwość dołączenia do grup: prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny!

Zajęcia weekendowe w sezonie jesiennym 2020. Wszystkie weekendy od 12-13 września do  24-25 października włącznie – łącznie 7 weekendów.

Organizacja zajęć szkoleniowych:
Zajęcia 3 godzinne.

4 grupy:
A – soboty od 9:00 do 12:00, wiek: 10-12+ lat
B – soboty od 12:00 do 15:00, wiek: +8-9 lat
C – niedziele od 09:00 do 12:00, wiek: 13+ lat
D – niedziele od 12:00 do 15:00, wiek: 10-12+ lat
“+” oznacza, że do danej grupy możemy przyjąć odpowiednio młodsze lub starsze dziecko/młodzież

– ilość dzieci w grupie: B max  40 osób (po 2 osoby na Optimiście)
– ilość dzieci/młodzieży w grupach A, C, D max po 20 osób (po jednej osobie na Optimista)

Uwaga – jest możliwość zwiększenia ilości uczniów grupach A, C, D – uruchomimy jachty typu Omega.
Uwaga – istnieje możliwość zapisania dziecka/młodzieży na zajęcia zarówno w soboty jak i w niedziele.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

szkółka żeglarstwa Elbląg Grupa Wodna
Program:
Podstawy żeglarstwa, zajęcia na łodziach typu Optimist, Omega, Dezeta.
Podczas zajęć pojadą się: elementy teorii żeglowania, prawa drogi, locji, robót bosmańskich i budowy jachtów, nawigacji, meteorologii.
Dla urozmaicenia zajęć bierzemy pod uwagę zajęcia na naszych łodziach motorowych, kajakach i rowerach wodnych.

Kadra Szkoleniowa:
Tomasz Tabor Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) Instruktor
Tomasz Kubacki Instruktor
Jan Olszewski Instruktor

Co w razie niepogody?
Mamy 3 ogromne namioty eventowe pod którymi prowadzone będzie szkolenie teoretyczne/ praktyczne na lądzie.

Wyposażenie obowiązkowe ucznia:
Lekka kurtka przeciwdeszczowa, ubranie “na cebulkę”, komplet ubrań do przebrania w razie zamoczenia (np. w plecaku lub torbie zakupowej z tworzywa sztucznego), ręcznik, lekkie buty sportowe, czapka z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne, rękawiczki żeglarskie (mogą być rowerowe). Coś do picia (najlepiej w plastykowej butelce, drobna przekąska).
Zakaz przynoszenia telefonów komórkowych ze względu na możliwość zgubienia lub zalania.

Cena:
Całkowity koszt udziału w szkoleniu jesiennym to 273 zł. (Wszystkie weekendy od 12-13 września do 24-25 października – łącznie 7 weekendów)
Rabaty:
5% dla aktualnych uczniów Szkoły Pływania Grupy Wodnej
5% dla uczestników akcji letniej Grupy Wodnej 2020 (kolonie i obozy)
Rabaty łączą się.

Regulamin uczestnictwa:
1) Organizator Szkolenia Żeglarskiego – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych Grupa Wodna (w skrócie Grupa Wodna).
2) Terminy zajęć zgodnie z kalendarzem.
3) Grupa Wodna zapewnia sprzęt szkoleniowy, sprzęt asekuracyjny, kadrę szkoleniową i zabezpieczenie na wodzie, dostęp do infrastruktury na Przystani (kabina WC, namioty eventowe na niepogodę, sprzęt i materiały dydaktyczne.
4) Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń kadry szkolenia i ratowników wodnych. Niestosowanie się do poleceń i wytycznych skutkuje natychmiastowym odsunięciem od zajęć a w konsekwencji wydaleniem ze szkolenia bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za uczestnictwo.
5) Uczestnik ma bezwzględny obowiązek przebywania na wodzie, pomostach tymczasowych, w  bezpośredniej strefie nadbrzeżnej w kamizelce asekuracyjnej/ratunkowej.
6) Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat. Opłata za całe szkolenie pobierana jest przy zapisach.
7) Nieobecność może być odrobiona na zajęciach w równoległej grupie pod warunkiem uzyskania zgody kierownika szkolenia oraz biura.
8) Miejsce przywozu i odbioru uczestników: Przystań Grupa Wodna wejście przy przyczepie kempingowej. Uprzejmie prosimy rodziców o niewchodzenie na teren szkolenia. Przekazanie/odbiór uczestnika następuje tylko po odznaczeniu na liście obecności w Przyczepie kempingowej.

Zapisy:
Zapisz teraz: wyślij mejla na biuro@grupawodna.pl z takimi informacjami:
Tytuł mejla: Zapisy do szkółki żeglarskiej imię i nazwisko dziecka.
Treść mejla: Proszę o zapisanie mojego dziecka imię i nazwisko, wiek, do Szkółki żeglarskiej Grupy Wodnej
do grupy A/B/C/D*.
Akceptuję cennik i regulamin szkolenia (proszę zapoznać dziecko z regulaminem). Podpis rodzica.

* proszę wybrać właściwa grupę

Zapraszamy!
Niezawodna Grupa Wodna.

szkoła żeglowania w Elblągu Optimisty Grupa Wodna

Share