IMG_5763
Ratujemy i uczymy ratować. Posiadamy ogromne doświadczenie w zabezpieczaniu różnych imprez na lądzie i na wodzie, prowadzeniu kurów i szkoleń w zakresie Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Wodnego. Szkolimy zarówno firmy jak i osoby prywatne.

Kursy Pierwszej Pomocy dla firm
Kursy Pierwszej Pomocy dla rodziców
Szkolenia Na stopnie ratownicze WOPR
Zabezpieczenia imprez masowych na wodzie

Informacje o najbliższym kursie na stopnie Młodszy Ratownik i Ratownik WOPR:

organizator kursu: Grupa Wodna Elbląg,
instruktor prowadzący: Marcin Trudnowski IWOPR NR 971
termin rozpoczęcia kursu: zapytaj
zakończenie kursu – w zależności od sprawności kursantów:-)
zajęcia na pływalni – w Elblągu, Jantarze lub Braniewie

kurs: Młodszy Ratownik WOPR:
1/ kurs przygotowawczy do egzaminu xxzł
2/ egzamin + patent xxzł
aby przystąpić do kursu należy:
spełnić wymagania formalne:
1/ ukończone 12 lat,
2/ przedstawić zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w kursie [osoby niepełnoletnie]
3/ przedstawić zgodę lekarza do braku przeciwwskazań do udziału w kursie
4/ przedstawić potwierdzenie polisy ubezpieczeniowej [ze szkoły/uczelni]
Pobierz druk do wypełnienia punktów 2/3/4 – pobierz tu – kliknij
Wydrukuj, wypełnij i przynieś do naszego biura – ul. 12-go Lutego 8a Elbląg
weź z sobą także 2 fotografie legitymacyjne
Na miejscu – w naszym biurze:
1/ pobierz deklarację członka WOPR [wypełnij]
2/ wpłać 10zł za legitymacje członka WOPR
3/ opłać składkę członkowską – xxzł
4/ przedstaw oryginał wraz z kserokopią Karty Pływackiej
[w przypadku braku Karty Pływackiej – egzamin można zdać podczas pierwszych zajęć basenowych – koszt egzaminu na Kartę Pływacką – xxzł]
Pamiętaj – by przystąpić do kursu musisz być członkiem WOPR – czyli wypełnij deklarację członkowską wpłać pieniądze na legitymację i składkę członkowską [to są opłaty niezależne od opłat udziału w kursie i egzaminie]
5/ wpłać przy zapisywaniu się minimum xxzł (wpłata za kurs jest niezbędna do zapisania na listę kursantów)
6/ resztę możesz wpłacić w późniejszym terminie, ale nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenia kursu.

podstawa oraz program kursu – aktualne instrukcje szkoleniowe dostępne na www.wopr.pl

kurs: Ratownik WOPR
1/ kurs przygotowawczy do egzaminu xxzł
2/ egzamin + patent xxzł

wymagania formalne
– uczestnik musi mieć ukończone 16 lat,
– uczestnik ma posiadać:
a/ stopień Młodszego Ratownika WOPR;
b/ ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy; [składki można opłacić w naszym biurze]
c/ specjalną kartę pływacką [tzw. żółty czepek – można zdać podczas pierwszych zajęć basenowych];
d/ patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym*
e/ podanie o przyjęcie na kurs, pisemną zgodę na udział w kursie prawnego opiekuna – dotyczy osób niepełnoletnich, zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w kursie, zaświadczenie o ubezpieczeniu w trakcie kursu – pobierz dokumenty – kliknij
Przy zgłoszeniu na kurs należy wpłacić minimum 200zł. Brak wpłaty oznacza niewciągnięcie na listę kursantów i niedopuszczenie do kursu.

wymagania sprawnościowe
– przepłynięcie dystansu 100m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’50” wyłącznie na piersiach.
– przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

podstawa – aktualna instrukcja szkoleniowa dostępna na www.wopr.pl

Płatności:
w biurze 'grupy wodnej’ Elbląg ul. 12-go Lutego 8a,
w godz. pon-pt 09:00-16:00, śr 11:00-18:00
dodatkowe informacje: 55/6433344 lub 603-407234

dokumenty do pobrania:
Podanie o przyjęcie na kurs Młodszego Ratownika WOPR
Podanie o przyjęcie na kurs Ratownika WOPR

* Sternik motorowodny lub wyższe, Żeglarz Jachtowy lub wyższe, Płetwonurek P1 CMAS lub OWD PADI lub wyższe, Instruktor Pływania, Windsurfingu, Kitesurfingu, Kajakarstwa, Ratownik Medyczny

Dodaj komentarz