Pływackie Mistrzostwa Grupy Wodnej to impreza podsumowująca rok pracy uczniów naszej Szkoły Pływania. To nasze święto i okazja do pokazania całym rodzinom efektów ciężkiej pracy na pływalni. To także niesamowite emocje i pozytywna, sportowa rywalizacja.

Każdy uczestnik wygrywa

W 2019 roku będą to już VI Mistrzostwa Pływackie Grupy Wodnej.

Regulamin

1. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędą się w dniu 1 czerwca 2019 roku na pływalni MOSiR w Elblągu przy ul. Robotniczej

Uroczyste rozpoczęcie zawodów: godz.: 14:20
Uroczyste zakończenie zawodów: około godz.: 18:00.

Rodzice i rodziny zawodników – wstęp na trybuny jest wolny (prosimy o przybycie minimum 20 minut wcześniej).

Zawodnicy: szatnia otwarta 14:00, warto przyjść, mając już na sobie strój sportowy (będzie nas dużo), w szatni na strój założyć szlafrok/dres (mile widziane koszulki/bluzy Grupy Wodnej), po przebraniu się – zbiórka na niecce dużego basenu, wzdłuż trybun.
Na pływalni będą instruktorzy, którzy pokierują – prosimy o sprawne i szybkie przebieranie się i wchodzenie na nieckę. Uwaga! Rodzice nie wchodzą na nieckę. Rozgrzewka na sucho – wyznaczeni instruktorzy poprowadzą rozgrzewkę w szerokiej części niecki.

2. Organizatorzy zawodów

Grupa Wodna, Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych, Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Wodnych,  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

3. Uczestnictwo

a. W zawodach mają prawo startu wyłącznie aktualni uczniowie szkoły pływania Grupy Wodnej urodzeni w latach (podział na kategorie wiekowe):
2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010, 2009 2008, 2007, 2006, 2005-2003, 2002 i starsi.
b. Zawodnicy mają prawo startu maksymalnie w dwóch konkurencjach.
c. Udział w zawodach jest bezpłatny.
d. Aby wziąć udział trzeba wysłać mailem na biuro@grupawodna.pl zgłoszenie: (prosimy skopiować poniższą formułę wraz z tabelką i wkleić w maila, wypełnić i odesłać) najpóźniej do dnia 24 maja.
e. Zgłoszenia po 24 maja 2019 roku nie będą przyjmowane ze względów organizacyjnych.
f. formuła zgłoszenia (skopiuj do maila i wypełnij):

Zgłaszam mojego syna/córkę  imię i nazwisko …… rocznik ……..
do udziału w VI Pływackich Mistrzostwach Grupy Wodnej w dniu 1 czerwca 2019 roku godz: 14:00-18:00. Zapoznałem/am się z regulaminem zawodów, rozumiem go i akceptuję.
Nr konkurencji: …..
Nr konkurencji: …..

Nr konkurencji i konkurencja – patrz pkt 6 regulaminu.
Aktualny rekord – czyli najlepszy czas w danej konkurencji uzyskany np. na sprawdzianie (to dla nas ważne, przy ustawianiu serii).

4. Nagrody

a. Medale za miejsca I-III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej wymienionej w pkt. 6.
b. Każdy uczestnik, który nie zdobył miejsca na podium otrzyma pamiątkowy medal/dyplom za uczestnictwo w zawodach.
c. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród.

5. Zgłoszenia do zawodów

a. Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2019 r. na adres  biuro@grupawodna.pl według formuły z pkt. 3.
b. Po upływie w/w terminu zgłoszenia do zawodów nie będą przyjmowane.

6. Program zawodów.

1.

25m st. motylkowym kobiet

2.

25m st. motylkowym mężczyzn

3.

50m st. grzbietowym kobiet

4.

50m st. grzbietowym mężczyzn

5.

50m st. klasycznym kobiet

6.

50m st. klasycznym mężczyzn

7.

50m st. dowolnym kobiet

8.

50m st. dowolnym mężczyzn

9.

100m st. dowolnym kobiet

10.

100m st. dowolnym mężczyzn

Lista startowa będzie wywieszona na terenie pływalni.Prosimy pilnować serii (komunikaty będą wydawane na bieżąco przez mikrofon).

Uczestnik gotowy do startu, po wyczytaniu nazwiska ustawia się w wyznaczonym miejscu na pływalni u sędziego rozprowadzającego. Niestawienie się w odpowiednim momencie u sędziego rozprowadzającego jest traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa.
Sędzia rozprowadzający kieruje ruchem na terenie niecki. Po ukończonym biegu, z niecki, zawodników sprowadza sędzia rozprowadzający.
Wytłumaczymy dzieciom dodatkowo wszystko już w trakcie uroczystego rozpoczęcia zawodów.

7. Zasady finansowania

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

8. Postanowienia końcowe

W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZPływ.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Naczelnikiem Zawodów.

W imieniu organizatorów
Marcin Trudnowski

Dodaj komentarz