Szkolenie Pierwszej Pomocy oferta dla firm i instytucji

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielenia Pierwszej Pomocy w sytuacjach życia codziennego poprzez nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

ZAGADNIENIA

Postępowanie w nagłych wypadkach:
– Rola świadka zdarzenia
– Wezwanie pomocy
– Bezpieczeństwo własne i na miejscu zdarzenia
Stany bezpośredniego zagrożenia życia
– Zakrztuszenia
– Udar i zawal
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, ratujące życie – krok po kroku
Obsługa automatycznego defibrylatora AED
Postępowanie przy:
– Krwawieniach
– Oparzeniach
– Urazach głowy, oczu, klatki piersiowej
– Złamaniach, zwichnięciach, skręceniach
– Urazach szyi, kręgosłupa i rdzenia kręgowego

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE

Szkolimy na najwyższej klasy sprzęcie do Pierwszej Pomocy norweskiej firmy Laerdal [fantomy, defibrylator, deski ortopedyczne, kołnierze]. Małe, 5/6 osobowe grupy szkoleniowe zapewniają wysoką skuteczność odbioru informacji. Wykorzystujemy multimedialne prezentacje podnoszące efektywność szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne.
Wykwalifikowana i doświadczona kadra instruktorska – instruktorzy AHA [Amerykańska Rada Kardiologiczna], ERC [Europejska Rada Kardiologiczna], WOPR, przeszkoleni według systemu BTLS.
Po pozytywnym zakończeniu szkolenia wystawiamy Certyfikat zgodności z wytycznymi Europejskiej Rady Kardiologicznej potwierdzający ukończenie kursu i nabycie odpowiednich umiejętności – certyfikat w cenie szkolenia.

Program szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta

Szczegółowe informacje oraz dostępne terminy: 603-717234

Dodaj komentarz