Pływackie Mistrzostwa Grupy Wodnej
Pływackie Mistrzostwa Grupy Wodnej to impreza podsumowująca rok pracy uczniów szkoły pływania. 

To nasze święto, okazja do pokazania całym rodzinom efektów ciężkiej pracy na pływalni. 
To także niesamowite emocje i pozytywna, sportowa rywalizacja.

Głównym hasłem przewodnim Mistrzostw jest: Każdy uczestnik wygrywa!

Regulamin

1. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w dniu 20.06.2015 (sobota) na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu przy ul. Robotniczej 68.

Uroczyste rozpoczęcie zawodów: godz.: 14:30
Uroczyste zakończenie zawodów: godz.: 16:50

Rodzice i rodziny zawodników – wstęp na trybuny wolny.

Zawodnicy: szatnia otwarta 14:20, warto przyjść mając już na sobie strój sportowy (będzie nas dużo), w szatni na strój założyć szlafrok/dres (mile widziane koszulki/bluzy Grupy Wodnej), po przebraniu się – zbiórka na niecce dużego basenu, wzdłuż trybun.
Na pływalni będą instruktorzy, którzy pokierują – prosimy o sprawne i szybkie przebieranie się i wchodzenie na nieckę.
Rodzice nie wchodzą na nieckę.
Rozgrzewka na sucho – wyznaczeni instruktorzy poprowadzą rozgrzewkę w szerokiej części niecki.

2. Organizatorzy zawodów
Grupa Wodna, Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych, Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Wodnych i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

3. Uczestnictwo
a. W zawodach mają prawo startu wyłącznie aktualni uczniowie szkoły pływania Grupy Wodnej urodzeni w latach:
1998 i starsi, 1999-2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i młodsi.
b. Zawodnicy mają prawo startu tylko w dwóch konkurencjach.
c. Udział w zawodach jest bezpłatny.
d. Aby wziąć udział należy wysłać emailem na biuro@grupawodna.pl zgłoszenie o treści (prosimy skopiować formułę wraz z tabelką i wkleić w mejla, wypełnić i odesłać):

 Zgłaszam mojego syna/córkę:
imię i nazwisko……
rocznik  ……..
do udziału w II Pływackich Mistrzostwach Grupy Wodnej w dn. 20.06.2015, zapoznałem/am się z regulaminem zawodów, rozumiem go i akceptuję.

  Nazwisko i imię Rok urodzenia Nr konkurencji Konkurencja Mój aktualny rekord
1          
2          

Nr Konkurencji i konkurencja – patrz pkt 6 regulaminu.
Aktualny rekord – czyli najlepszy czas w danej konkurencji uzyskany np. na sprawdzianie (to dla nas ważne, przy ustawianiu serii).

4. Nagrody
a. Medale za miejsca I-III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej wymienionej w pkt. 6.
b. Każdy uczestnik, który nie zdobył miejsca na podium otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo w zawodach.
c. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród.

5. Zgłoszenia do zawodów
a. Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2014 r. na adres  biuro@grupawodna.pl według formuły z pkt. 3.
b. Po upływie w/w terminu zgłoszenia do zawodów nie będą przyjmowane.

6. Program zawodów.

1.

25m st. motylkowym kobiet

2.

25m st. motylkowym mężczyzn

3.

50m st. grzbietowym kobiet

4.

50m st. grzbietowym mężczyzn

5.

50m st. klasycznym kobiet

6.

50m st. klasycznym mężczyzn

7.

50m st. dowolnym kobiet

8.

50m st. dowolnym mężczyzn

9.

100m st. dowolnym kobiet

10.

100m st. dowolnym mężczyzn

W środę (po Waszych zgłoszeniach do piątku 5.06) opublikujemy na naszych stronach pełną listę startową w kolejności startów. Lista startowa będzie także wywieszona na terenie pływalni.
Prosimy pilnować serii (komunikaty będą wydawane na bieżąco przez mikrofon).

Uczestnik gotowy do startu po wyczytaniu nazwiska ustawia się w wyznaczonym miejscu na pływalni u sędziego rozprowadzającego. Niestawienie się w odpowiednim momencie u sędziego rozprowadzającego jest traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa.
Sędzia rozprowadzający kieruje ruchem na terenie niecki. Po ukończonym biegu, z niecki zawodników sprowadza sędzia rozprowadzający. Wytłumaczymy dzieciom dodatkowo wszystko już w trakcie uroczystego rozpoczęcia zawodów.

7. Zasady finansowania

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

8. Postanowienia końcowe

W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Naczelnikiem Zawodów.

W imieniu organizatorów
Marcin Trudnowski