Informacje oraz zakazy dla osób korzystających ze śródlądowej żeglugi kajakami, rowerami wodnymi, łodziami żaglowymi oraz łodziami motorowodnymi.

1. Zakaz prowadzenia i przebywania na pokładzie jednostek pływających osób po spożyciu alkoholu oraz innych środków mogących utrudnić żeglugę.

2. Zakaz przebywania na sprzęcie pływającym bez nałożonych kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 16 lat.

3. Wszystkie osoby wypożyczają sprzęt pływający na własną odpowiedzialność, związane jest to z odpowiedzialnością cywilną i karną w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu, innych jednostek pływających jak również utraty zdrowia lub życia przez spowodowanie kolizji lub uczestniczenia w niej.

4. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki kolizji, wypadków, utraty zdrowia lub życia tak osób przebywających na pokładzie jednostek pływających, jak również innych osób biorących udział w kolizji, wypadku, mogących utracić zdrowie lub życie po odbiciu sprzętu pływającego od brzegu wypożyczalni do momentu ich ponownego przycumowania w powyższym miejscu.

5. Każda osoba wypożyczająca sprzęt dobrowolnie podaje dane osobowe: imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu. Szczegółówe informacje dotyczące Polityki Prywatności znajdują się tutaj

6. Sprzęt dostępny na Przystani wypożyczyć może osoba dorosła, po okazaniu dokumentu tożsamości. Pod jej opieką mogą znajdować się osoby nieletnie.

7. Młodzież do lat 18., która chce samodzielnie wynająć sprzęt (oprócz motorówek), może to zrobić tylko za zgodą rodziców.
UWAGA!
Każda osoba nieletnia korzystająca z naszego sprzętu musi posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców. Może być ono wypisane na konkretną datę lub na cały sezon. Oświadczenie dostępne jest na Przystani oraz można pobrać je tutaj Przystań, oświadczenie rodzica

Wynajem terenu* z namiotami eventowymi**:

1 namiot (do 50 osób, stoły, ławy): 500zł/h
2 namioty (do 100 osób, stoły, ławy): 900zł/h
Dodatkowe usługi: catering, grill, animacje, nagłośnienie, telebim itp – wycena indywidualna.
* bez sprzętu wodniackiego i obsługi
** w dni powszednie: 40% taniej

Rabaty:

5% dla aktualnych (te wakacje) uczestników Kolonii Wodnych we Władysławowie lub Szkoleniowego Obozu Dochodzeniowego w Elblągu
5% dla aktualnych uczniów Szkoły Pływania Grupy Wodnej (koniecznie pokaż karnet Szkoły Pływania)
Rabaty łączą się!

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT
Kaucja zwrotna: 100 zł
Uwaga, przekraczanie dozwolonej prędkości na motorówce lub robienie fali w miejscach do tego niedozwolonych skutkuje utratą kaucji.

Regulamin Wypożyczenia łodzi motorowej bez uprawnień:

English version – Regulations

1. Wypożyczony sprzęt pływający musi być wykorzystywany przez Wynajmującego zgodnie z jego przeznaczeniem, parametrami technicznymi, oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Łódź motorową może wypożyczyć wyłącznie osoba pełnoletnia legitymująca się ważnym Dowodem Osobistym. W załodze mogą być osoby niepełnoletnie  pod warunkiem przejęcia odpowiedzialności przez osobę Wypożyczającą.
3. Zabrania się wysadzania lub zabierania pasażerów poza terenem cumowania Łodzi tj. przy nabrzeżu niskim na Bulwarze w Elblągu.
4. Zabrania się przybijania do innych nabrzeży lub innych jednostek pływających.
5. Zabrania się wypływania Łodzią poza teren:
– od wschodu miejsce połączenia Rzeki Elbląg z Kanałem Jagiellońskim,
– od zachodu most kolejowy na rzece Elbląg.
6. Zabrania się podpływania bliżej niż 2 m od nabrzeży.
7. Podczas przepływania pod mostami należy płynąć wyłącznie pod środkowym przęsłem w bezpiecznej odległości od filarów podtrzymujących most, po prawej stronie szlaku wodnego.
8. W miejscach oznaczonych bojami należy płynąć szlakiem wodnym pomiędzy nimi.
9. Na szlakach wodnych obowiązuje ruch prawostronny.
10. Łódź ustępuje zawsze pierwszeństwa wszystkim  innym jednostkom.
11. Na rzece obowiązuje ograniczenie prędkości do 3 węzłów oraz obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania łodzi w ślizg. Osoba prowadząca Łódź ma obowiązek dostosować prędkość do panujących warunków z uwzględnieniem innych jednostek pływających oraz zachować szczególną ostrożność.
Na obszarze pomiędzy mostami zwodzonymi oraz w pobliżu pomostów, zacumowanych innych jednostek obowiązuje zakaz robienia fali.

Uwaga

Pomost tymczasowy jest ruchomy, nie jest trwale związany z nabrzeżem, składa się z wielu połączonych elementów.
Przebywanie na pomoście TYLKO i WYŁĄCZNIE na własną odpowiedzialność!