CENNIK WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO ELBLĄG

Łódź motorowa s/y Szprota, Troć, Belona, Sola typu  RiB Sportis 1-4 osobowa Yamacha 9,9KM bez uprawnień
25 minut/80 zł
55 minut/130 zł
Kaucja obowiązkowa 200 zł
Przekroczenie czasu 4 zł/1 min.
Dowód Osobisty w zastaw.
Podpisany Regulamin Wypożyczalni i Oświadczenie.

Kajak 2 osobowy
15 minut/6zł

25 minut/8 zł
55 minut/12 zł
1h 55 min/20 zł
Cały dzień od godz. 10:00 do 18:00 50 zł
(z wiosłami i kamizelkami).
Przekroczenie czasu – opłata do 15 min 6 zł, plus 6zł za każde następne rozpoczęte 15 minut.

Regulamin Wypożyczenia łodzi motorowej bez uprawnień:

1. Wypożyczony sprzęt pływający musi być wykorzystywany przez Wynajmującego zgodnie z jego przeznaczeniem, parametrami technicznymi, oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Łódź motorową może wypożyczyć wyłącznie osoba pełnoletnia legitymująca się ważnym Dowodem Osobistym. W załodze mogą być osoby niepełnoletnie  pod warunkiem przejęcia odpowiedzialności przez osobę Wypożyczającą.
3. Zabrania się wysadzania lub zabierania pasażerów poza terenem cumowania Łodzi tj. przy nabrzeżu niskim na Bulwarze w Elblągu.
4. Zabrania się przybijania do innych nabrzeży lub innych jednostek pływających.
5. Zabrania się wypływania Łodzią poza teren:
– od wschodu miejsce połączenia Rzeki Elbląg z Kanałem Jagiellońskim,
– od zachodu most kolejowy na rzece Elbląg.
6. Zabrania się podpływania bliżej niż 2 m od nabrzeży.
7. Podczas przepływania pod mostami należy płynąć wyłącznie pod środkowym przęsłem w bezpiecznej odległości od filarów podtrzymujących most, po prawej stronie szlaku wodnego.
8. W miejscach oznaczonych bojami należy płynąć szlakiem wodnym pomiędzy nimi.
9. Na szlakach wodnych obowiązuje ruch prawostronny.
10. Łódź ustępuje zawsze pierwszeństwa wszystkim  innym jednostkom.
11. Na rzece obowiązuje ograniczenie prędkości do 3 węzłów oraz obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania łodzi w ślizg. Osoba prowadząca Łódź ma obowiązek dostosować prędkość do panujących warunków z uwzględnieniem innych jednostek pływających oraz zachować szczególną ostrożność.

Informacje oraz zakazy dla osób korzystających ze śródlądowej żeglugi Kajakami oraz Łodziami.

1. Zakaz prowadzenia i przebywania na pokładzie Kajaków oraz Łodzi osób po spożyciu alkoholu oraz innych środków mogących utrudnić żeglugę.
2. Zakaz pływania Kajakami oraz Łodziami bez nałożonych kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 16 lat.
3. Wszystkie osoby wypożyczają Kajaki oraz Łodzie na własną odpowiedzialność, związane jest to z odpowiedzialnością karną i cywilną w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu, innych jednostek pływających jak również utraty zdrowia lub życia przez spowodowanie kolizji lub uczestniczenia w niej.
4. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki kolizji, wypadków, utraty zdrowia lub życia tak osób przebywających na pokładzie Kajaków oraz Łodzi, jak również innych osób biorących udział w kolizji, wypadku, mogących utracić zdrowie lub życie po odbiciu Kajaków oraz Łodzi od brzegu wypożyczalni do momentu ich ponownego przycumowania w powyższym miejscu.

Oświadczenie Wypożyczającego
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wypożyczalni, Informacjami o zasadach żeglugi śródlądowej, zostałem przeszkolony przez obsługę wypożyczalni, rozumiem jak bezpiecznie prowadzić łódź, jak Łódź bezpiecznie zatrzymać, jak kontrolować prędkość oraz kierunek płynięcia oraz przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie załogi i powierzony mi sprzęt. Zobowiązuję się do pokrycia szkód będących przyczyną mojego użytkowania zgodnie z przedstawionym przez właściciela wypożyczalni cennikiem. Zobowiązuję się do noszenia zgodnie z instrukcją kamizelek ratunkowych/ asekuracyjnych w trakcie przebywania na Łodzi. W przypadku przekroczenia czasu akceptuję pobranie opłaty z kaucji zgodnie z cennikiem.

 

Share